www.digital-tailors.com je ponuda od:
Intermedia Heroes d.o.o.
Put Petrovca 1
HR-21230 Sinj
Hrvatska

Telefon: +385 (0) 21 / 660 039
Telefax: +385 (0) 21 / 826 044
E-Mail: info@intermedia-heroes.com
Web: intermedia-heroes.com

Tvrtka upisana u trgovački registar:
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 090027312
Iznos temeljnoga kapitala društva: 20.000,00 kn / iznos uplaćen u cijelosti

Član uprave: Christian Thomas Bader
Matični broj: 2531160
OIB: 94869038714
PDV Indetifikacijski broj : HR94869038714Osoba odgovorna za sadržaj intermedia-heroes.com, digital-tailors.com ponude Intermedia Heroes d.o.o.:
Christian Thomas Bader

Odgovornost:
Usprkos detaljnoj kontroli sadržaja, ne preuzimamo odgovornost za sadržaje eksternih linkova. Za sadržaj linkova odgovornost snose isključivo operateri tih stranica. Domena www.digital-tailors.com uključujući sve poddomene vodi pomoću linkova na druge internet stranice. Za ove slučajeve vrijedi: Intermedia Heroes d.o.o kao operater www.digital-tailors.com izričito izjavljuje, da nemaju nikakvog utjecaja na sadržaj i oblikovanje stranica čiji se linkovi mogu vidjeti na www.digital-tailors.com. Zbog ovog razloga www.digital-tailora.com i Intermedia Heroes d.o.o. distanciraju se od svih sadržaja stranica čiji se linkovi mogu pronaći na internet stranici i ne odgovaraju za njihov sadržaj. Ova izjava vrijedi za sve stranice na koje linkovi vode.